Betingelser

Betingelser og vilkår

Om VikarProgram
VikarProgram er ejet af Vikarprogram og har til formål at optimere forretningsprocesser for vikarbureauer.

Vikarprogram
Toldboden 3
8800 Viborg
Telefon: 7060 5505
E-mail: kontakt@vikarprogram.dk

Cookiepolitik
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.
Sådan sletter eller blokerer du for cookies:
http://minecookies.org/cookiehandtering

Formål med cookies på vores website: • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger. • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører. • Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer vi tror er mest relevante og hvor ofte den samme annonce vises.

Om produktet
VikarProgram er den komplette platform til administrering af aktiviteter i forbindelse med drift af et vikarbureau. Softwaren er skræddersyet til branchen og moduler / funktioner er tilpasset for at effektivisere arbejdsgange for både vikarbureauer, kunder til vikarbureauer og jobsøgende med tilknytning til vikarbureauer. Softwaren tilbydes som ”Software as a Service” (”SaaS”), således at Kunden via internettet kan koble sig op til VikarProgram’s server eller en server hos en af VikarProgram’s samarbejdspartnere og få adgang til at afvikle softwaren

Aftalen
Ved at indgå en aftale med VikarProgram om brugen af applikationen accepterer du (Kunden) betingelser og vilkår i denne aftale. VikarProgram giver Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og tidsbegrænset ret til at anvende applikationen.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at VikarProgram kan justere priserne, således at VikarProgram stilles uændret.
Ved indgåelse af en abonnementsordning giver kunden automatisk VikarProgram lov til løbende at sende en faktura for købet til kundens e-mail.

Aftalens varighed og opsigelse
Aftalen gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen. Kontoen skal opsiges senest løbende måned + 1 måned før en ny abonnementsperiode påbegyndes. Opsigelsen kan ske telefonisk eller skriftligt og er er gældende så snart Kunden modtager en bekræftelse på e-mail. Aftalens udløbsdato vil derfor først blive fastsat ved opsigelsen af konto.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

Kundens data
De informationer kunden og dens interessenter registrerer, kan blive videregivet til andre interessenter og afdelinger af Vikarprogram for at give en bedre oplevelse.
Oplysningerne kan desuden blive brugt i statistisk øjemed uden, at det kan identificeres, hvorfra de kommer.

Følsomme personoplysninger
VikarProgram indhenter, opbevarer og behandler Kundens personfølsomme data efter dansk retslige forskrifter herom, i situationer hvor dette er relevant eller på anden vis nødvendigt.

Kundens adgang til egne data
Kunden har til en hver tid fuld adgang til sin egen konto og alt data hertil. Hvis VikarProgram ønsker at lukke adgangen til applikationen kan dette ske uden skellig grund, men varsles pr. e-mail 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har en aktiv konto til Applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet
VikarProgram forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen, mens opdateringer foretages. VikarProgram tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse
VikarProgram forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes interessante for kunden.

Reference
VikarProgram forbeholder sig retten til at anvende Kunden som reference i salgs- og markedsføringsrelaterede sammenhænge. VikarProgram bestræber sig på at overholde alle etiske og skikkelige normer. Kunden kan til enhver tid frabede sig at blive brugt i markedsfremmende aktiviteter.

Ansvarsbegrænsning
VikarProgram fraskriver sig, uanset graden af den udviste uagtsomhed, ansvaret for ethvert indirekte tab eller følgeskade, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, mistet avance, tab af data og goodwill hos Abonnenten.
Det samlede erstatningsbeløb, som Abonnenten kan gøre gældende mod VikarProgram er begrænset til et beløb på maksimalt 3 sidste måneders forbrug.
Ansvarsbegrænsningen gælder for ethvert produktansvar, i det omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan begrænsning.
Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder såvel tab som følge af fejl og mangler i de benyttede Software samt tab som følge af fejl, nedbrud eller uregelmæssigheder ved ydelser i øvrigt i henhold til nærværende aftale.

Ophavsret
Medmindre andet er angivet, er Vikarprogram indehaver af ophavsretten til alt materiale på vikarprogram.dk og *.vikarprogram.dk

Overdragelse
Vikarprogram har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

Ændringer i vilkår og betingelser
VikarProgram kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.

Tvister
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges bilagt ved forlig mellem Kunden og VikarProgram. Er dette imidlertid ikke muligt, afgøres sådanne tvister ved de almindelige domstole på VikarProgram’s hjemting.

Tilbage til forside

Kontakt os

Hør hvordan VikarProgram kan styrke din virksomhed.

VikarProgram
Toldboden 3
8800 Viborg

Telefon
7060 5505
8-16 alle hverdage

E-mail
kontakt@vikarprogram.dk
Følg os

Bliv bruger
Kontakt os for at høre mere om hvordan VikarProgram kan styrke din virksomhed.

Teknisk support
Allerede bruger? Vi sidder klar på telefonen til at hjælpe dig.

Deltag i aftalt møde

© 2017 VikarProgram ApS
Betingelser og vilkår